Snel meer info? +31 (0)50 571 5074 Zernikepark 16A Groningen

Covid-19 rehab

Welkom bij Covid-19 Rehab: door verbinding de beste Covid-19 revalidatie

De initiatiefnemers van deze website willen wetenschap, industrie en zorg verbinden, vanuit de overtuiging dat zo de beste revalidatie voor Covid-19 patiënten ontstaat. Na een ernstig verloop van het Covid-19 virus met overleven als uitkomst, is het herstel voor de patiënt zwaar. Een goede revalidatie biedt de beste uitgangspunten voor de kwaliteit van leven van patiënten. Zo kunnen zij alles uit hun gezondheid halen wat erin zit, zo dicht mogelijk bij het oude niveau voordat ze ziek werden.

Toenemende druk op revalidatiecapaciteit

Wereldwijd legt de nog steeds toenemende hoeveelheid Covid-19 patiënten een beslag op de IC- en zorgcapaciteit. In diverse landen lijkt ‘flatten the curve’ voorlopig succesvol. In die landen is er een verschuiving naar de revalidatiecapaciteit.

Het herstelproces en het belang van revalidatie

Wij hoeven u niet te vertellen dat zo vroeg mogelijk starten met revalideren van belang is voor het herstelproces. Onder andere bewegen en opbouw en behoud van spierkracht zijn belangrijke pijlers voor herstel, zelfstandigheid en uiteindelijk de kwaliteit van leven. Ook het monitoren van het herstelproces is van belang: nu en voor het verder onderzoeken en verbeteren.

Het herstelproces dat een Covid-19 patiënt doorloopt kan uit diverse stadia bestaan. Ieder stadium vraagt om revalidatie-oplossingen die aansluiten bij de herstelbehoefte in dat stadium.

Door verbinding tussen wetenschap, zorg en industrie, zorginnovatie versnellen

Het Covid-19 virus heeft de wereld in een situatie gebracht, die vraagt om innovatieve oplossingen. Oók om de revalidatie te ondersteunen. In razend tempo zijn allerlei vindingrijke oplossingen in de verbinding tussen wetenschap, industrie en zorg tot stand gekomen. Denk aan be-ademingsmodules, oplossingen voor zuurstofmaskers en de productie van desinfecterende middelen.

Ook op het gebied van revalidatie gebeurt er veel moois. Een prachtig voorbeeld is een samenwerking tussen Amsterdam UMC, locatie AMC, ProCare en Lode voor de vroege activatie van IC-patiënten en het monitoren van het gehele revalidatieproces middels een app die de verzamelde data ontsluit voor het verbeteren van behandelingen en verder onderzoek. Heeft u ook een mooi voorbeeld? Wij komen graag met u in contact. 

Door vakinhoudelijke kennisuitwisseling biedt de COVID-19 Rehab website recente informatie op één plek. Op deze site vindt u informatie over protocollen, vakinhoudelijke publicaties over revalideren, oplossingen uit de (medische) industrie, webinars en wetenschappelijk onderzoek. De kennisuitwisseling richt zich specifiek op de 4 stadia van herstelzorg: IC-zorg, Ziekenhuiszorg, Revalidatiezorg en 1ste lijn Revalidatiezorg. Mist u iets op deze site? Geeft dit dan aan! Continu vullen wij de site aan met nieuwe ontwikkelingen.

Contact

nl_NL