• april 3, 2020
  • lidewij
  • 0

Stadium: Covid-19 zorg

Bij de herstel fase zonder opname op de IC is optimalisatie van de houding belangrijk, naast ademhalingsoefeningen.

Vroege mobilisatie kan geïntensiveerd worden (Bron: NPI Kennis in Beweging). Naast dat op de Covid-19 afdeling veel bedlegerige patiënten zijn, zullen er ook mobiele patiënten zijn die wel uit bed kunnen maar nog niet volledig mobiel zijn. Ook hierin is mobilisatie van belang van spieren en gewrichten.

Patiënten zullen hun lichamelijke mogelijkheden opnieuw moeten leren herkennen en verkennen.  Er zijn verschillende mogelijkheden om dit veilig vanuit een stoel of rolstoel te doen.

Het volgen van het herstelproces kan ondersteund worden door verschillende software oplossingen die zoveel mogelijk aansluiten bij wat u reeds gebruikt. De bekende ‘Excellijstjes’ worden voorkomen en de geschiktheid voor (later) onderzoek wordt daarbij geborgd.