• april 3, 2020
  • lidewij
  • 0

Stadium: 1ste lijn revalidatie zorg

Wanneer Covid-19 patiënten weer naar huis kunnen, is het van belang deze patiënten zo goed mogelijk te begeleiden in het herstelproces.

De patiënt komt terug in dezelfde omgeving maar in een ander lichaam, met andere conditie en een ander concentratievermogen. Om dit te begeleiden is zorg nodig van diverse partijen zoals huisarts, diëtist, wijkverpleegkundige, ergotherapeut en fysiotherapeut. (Bron: NPI Kennis in Beweging).

Zorg kan worden aangeboden op afstand  of middels thuistherapie, maar ook bij de fysiotherapeut zelf in de praktijk.  Een duidelijk stappenplan voor de patiënt om te zien waar deze staat is hierbij belangrijk.

Het stapsgewijs werken aan het herstel van zowel conditie, spierkracht en cognitie kan bijvoorbeeld met:

  • Training van ademhaling;
  • Je conditie trainen vanaf lage weerstand;
  • Spierkracht opbouwen in stappen van 100 gram;
  • Looptraining en 6 min wandeltest;
  • Krachtmetingen van spiertesten;
  • Cognitieve motorische training.

Er zijn diverse mogelijkheden om technologie in te zetten in dit deel van het herstelproces. Het volgen van het herstelproces kan ondersteund worden door verschillende software oplossingen die zoveel mogelijk aansluiten bij wat u reeds gebruikt. De bekende ‘Excellijstjes’ worden voorkomen en de geschiktheid voor (later) onderzoek wordt daarbij geborgd.