• junio 10, 2020
  • jessikavanderwerf
  • 0

Proyecto Covid Rehab ganador del subsidio SNN

Op 10 april 2020 stelden de drie noordelijke provincies en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) een miljoen euro beschikbaar voor innovatieve corona-oplossingen. In totaal zijn er door noordelijke ondernemers, onderzoekers en zorginstellingen 22 voorstellen ingediend. Na beoordeling ontvingen uiteindelijk vijf innovatieve projecten subsidie. Een van de projecten waar een subsidie aan is verstrekt, is het resultaat van een unieke samenwerking van het AMC, Lode en ProCare. Drie partijen die onder de naam Total Rehab zijn gaan samenwerken om Covid revalidatie te optimaliseren.

La cooperación - Rehabilitación total

En Total Rehab, el paciente comienza la rehabilitación en la UCI en la cama. Gracias a la combinación de un ergómetro de cabecera y un software especialmente desarrollado en una tableta o PC, el progreso de un paciente se puede evaluar con mayor frecuencia y los resultados son visibles de inmediato. Como resultado, el proceso de rehabilitación se controla mejor y se realizan esfuerzos más activos para optimizar la recuperación. La rehabilitación lo antes posible garantiza una recuperación mejor y más rápida y puede prevenir complicaciones. En definitiva, esto da como resultado una mejor calidad de vida.

Total Rehab se instaló y probó por primera vez en el AMC esta semana.

Avance más rápido de la investigación y soluciones innovadoras.

De ‘COVID-19-subsidie’ is bedoeld voor het sneller verder brengen van onderzoek en innovatieve oplossingen die een bijdrage leveren aan het verhelpen van de huidige gezondheidscrisis door het coronavirus. Er is een dringende behoefte aan innovaties die de strijd met het virus aangaan. Subsidie kan helpen de ontwikkeling hiervan te versnellen.

De subsidie wordt verstrekt vanuit het SNN als onderdeel van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.