• juni 10, 2020
  • lidewij
  • 0

Project Covid Rehab winnaar subsidie SNN

Op 10 april 2020 stelden de drie noordelijke provincies en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) een miljoen euro beschikbaar voor innovatieve corona-oplossingen. In totaal zijn er door noordelijke ondernemers, onderzoekers en zorginstellingen 22 voorstellen ingediend. Na beoordeling ontvingen uiteindelijk vijf innovatieve projecten subsidie. Een van de projecten waar een subsidie aan is verstrekt, is het resultaat van een unieke samenwerking van het AMC, Lode en ProCare. Drie partijen die onder de naam Total Rehab zijn gaan samenwerken om Covid revalidatie te optimaliseren.

De samenwerking – Total Rehab

Bij Total Rehab begint de patiënt al op de IC in bed met revalideren. Dankzij de combinatie van een ergometer aan het bed en speciaal ontwikkelde software op tablet of pc, kan de voortgang van een patiënt vaker getest worden en zijn resultaten direct zichtbaar. Hierdoor wordt het revalidatieproces beter gevolgd en actiever gewerkt aan een optimaal herstel. Zo vroeg mogelijk revalideren zorgt voor een beter en sneller herstel en kan complicaties voorkomen. Uiteindelijk heeft dit een hogere kwaliteit van leven als gevolg.

Deze week werd Total Rehab voor het eerst in de praktijk geïnstalleerd en getest bij het AMC.

Sneller verder brengen van onderzoek en innovatieve oplossingen

De ‘COVID-19-subsidie’ is bedoeld voor het sneller verder brengen van onderzoek en innovatieve oplossingen die een bijdrage leveren aan het verhelpen van de huidige gezondheidscrisis door het coronavirus. Er is een dringende behoefte aan innovaties die de strijd met het virus aangaan. Subsidie kan helpen de ontwikkeling hiervan te versnellen.

De subsidie wordt verstrekt vanuit het SNN als onderdeel van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.